Valenciano


 Catellano

CONTACTAR


Ver mapa más grande

 


Contacta amb nosaltres


Message

Formulario enviado. Gracias por contactarnos.

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de ÓPTICA BETÍ.
La finalitat d'aquest tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients/usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat.
Les dades personals sol·licitades en aquest documents són de caràcter obligatori, pel que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior.Vostè té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça C/Albalat, 58-C 46680 ALGEMESÍ (València) o per correu electrònic a opticabeti@zasvision.com